Прва бирчанска пешадијска бригада

ПРВА БИРЧАНСКА ПЕШАДИЈСКА БРИГАДА

 

Бирчанска пешадијска бригада формирана је 19.маја 1992 од делова јединица општинских штабова ТО са подручја Бирча, oрганизовањем војноспособног становништва наоружаног делом наоружања из магацина ТО, а делом наоружањем јединица ЈНА које су у свом саставу имале мобилисане припаднике српске националности са простора Бирча. Koмандно место бригаде било је у Шековићима. Бригада је организована искључиво на територијалном принципу- водови, чете и батаљони су формирани углавном од војно способног становништва са подручја одређених месних заједница. Екстериторијални распоред је био скоро непознат, осим одређеног броја резервних и активних старешина и неких војноевиденционих специјалности. Формација је била прилагођена територијаном распореду становништва, географском положају, угрожености српских насеља, материјалним могућностима, наоружању и војним резервама. Бригада је у зони одговорности обухватала седам општина и то: Зворник, Калесију, Шековиће, Власеницу, Милиће, Братунац и Скелане. Бригада је у свом саставу имала десет пешадијских батаљона, петнаест одреда један оклопни батаљон, један мешовити артиљеријски дивизион, приштабске и позадинске јединице, са око 12000 бораца.

Из ове бригаде формирана је Зворничка пешадијска бригада 02.06.1992, Братуначко лака пешадијска бригада 14.11.1992, самостални пешадијски батаљон Скелане 14.11.1992, и Милићко-Власеничка лака пешадијска бригада 16.01.1993.

Прва Бирчанска пешадијска бригада била је база за формирање Дринског корпуса, који је формиран 01.11.1992. са командним местом у Власеници. У првој половини 1993 године приступило се реорганизацији бригаде у складу са познатим начелима организовања јединица војске. Од постојећег састава бригаде формирана је бригада батаљонског састава која је имала: команду бригаде са приштабским јединицама ( команда стана, извиђачка чета, чета везе, чета војне полиције и инжињеријска чета) пет пешадијских батаљона, мешовити артиљеријски дивизион , лаки артиљеријски-ракетни дивизион и позадинска – чета.

Борбени распоред бригаде се знатно разликовао од уобичајног борбеног распореда бригаде предвиђеног правилима употребе. Зона одбране бригаде имала је ширину и до 60 км, то је у односу на ширину предвиђено правилима ( 10 до 15 км ) износило више од пет пута. Ипак бригада је имала све елементе борбеног распореда: ешелон кордонски распоређен у једној линији са уређеним резервним положајем, снаге за ватрену подршку, снаге за против оклопну борбу, снаге за против ваздушну одбрану, снаге за командовање и везу и резерву.

Команда је у додељеној зони борбених дејстава тежиште одбране изражавала груписањем снага и средстава на тузланско-зворничком правцу. Тежиште одбране се није могло остварити груписањем већег дела снага и средстава због “кордонског“ распореда снага. Међутим команда је својим присуством на поједним правцима и маневром снага резерве бригаде изражавала тежиште ангажовања.

Бригада је превазилазила бројно стање у односу на до тада познате формације пешадијских бригада. Персонална попуна је била у складу са бројем резервних војних старешина, бројем активних војних старешина који су остали и јавили се у ВРС. Команда бригаде у почетном периоду формирања имала је само тројицу активних старешина. Недостатак професионалних војних кадрова у многоме је утицало на систем руковођења и командовања. Како су борбена дејства одмицала принцип једностарешинства и субординације све је боље функционисало. У току рата бригадом су командовали: генерал потпуковник Светозар Андрић од 19.05.1992 – 13.07.1995 , пуковник Влачић Љубомир од 13.07.1995 године до потписивања Дејтона.

Задаци бригаде су били сложени, значајни и тешки, а посебно треба истаћи следеће:  1- Извођење одбране у додељеној зони одговорности, спречавање продора непријатеља на Тузланско-Зворничком и Кладањско-Власеничком правцу који изводе на реку Дрину. 2- Обезебеђење коридора Пале-Шековићи-Зворник. 3- Обезбеђење рудника Боксит-Милићи. 4- Ослобађање комуникације Милићи-Коњевић поље-Зворник.

Најзначајније активности бригаде биле су: 1- ослобађање Калесије и организовање пробоја српског становништва из села Јегино Луг. 2- ослобађање Мемића и омогућавање несметаног функционисања коридора Зворник-Шековићи-Пале. 3- ослобађање дела територије Власенице (српских села од Градине до Рогосије) 4- ангажовање дела јединица бригаде у ослобађању Каменице, Церске, Касабе, Коњевић поља и Кравице. 5- више успешних борби и бојева на Вису, Бандерци, Равном брду. 6- Учешће у борбеним дејствима за ослобађање Трескавице,Игмана,Бјелашнице и Трнова.7- извођење борбених дејстава на Нишићкој Висоравни. 8- извођење б/д у операцији ВРС за ослобађање подриња 1995 године. 9- учешће јединица бригаде у одбрани Дрвара,Мркоњић града и Мањаче.

За све укупни допринос у одбрани Бирча и друхих простора Републике Српске, Прва Бирчанска пешадијска бригада одликована је орденом Немањића.

Бригада је изњедрила високе војне старешине које су биле на одговорним командним дужностима: генерал потпуковник Светозар Андрић комадант 5.К.ВРС.

пуковник Влачић Љубо комадант пете дивизије ВРС, пуковник Ђуричић Бошко комадант ПБр у восјци Србије и Црне горе, пуковник Гаврић Неђо                                               и потпуковник Павловић Немања.

Највеће признање 1. Бпбр добила је од народа Бирча, јер је са осталим јединицама ДК одбранила Бирач и обезбедила опстанак Српског народа на том простору.

 

 

Прилози:

1.Формацијска структура

2. Преглед погинулих бораца

3. Преглед рањених бораца

4. Одлука за одбрану

 

 

ФОРМАЦИЈКА СТРУКТУРА

      ПРВЕ БИРЧАНСКЕ ПЈЕШАДИЈСКЕ БРИГАДЕ

КОМАНДА

1. Бпбр

 

 

 

 

КОМАНДА СТАНА

МЈЕШОВИТИ

АРТИЉЕРИЈСКИ

ДИВИЗИОН

1.Пб

 

ИЗВИЂАЧКА ЧЕТА

ЛАКИ

АРТИЉЕРИЈСКИ

РАКЕТНИ ДИВИЗИОН

2. Пб

 

ЧЕТА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

3. Пб

 

ЧЕТА ВЕЗЕ

4. Пб

 

ИНЖИЊЕРСКА ЧЕТА

5. пб

ПОЗАДИНСКА ЧЕТА

ПРЕГЛЕД

ПОГИНУЛИХ БОРАЦА 1. БИРЧАНСКЕ ПЈЕШАДИЈСКЕ БРИГАДЕ

 

Редни број

Назив јединице

Број погинулих

1.

Команда бригаде са приштапским јединицама

72

2.

1. пјешадијски батаљон-Осмаци

145

3.

2. пјешадијски батаљон- Папраћа

23

4.

3. пјешадијски батаљон-Бишина

44

5.

4. пјешадијски батаљон-Каштељ

33

6.

5. пјешадијски батаљон- Трново

46

7.

УКУПАН БРОЈ ПОГИНУЛИХ

363

ПРЕГЛЕД

РАЊЕНИХ БОРАЦА 1. БИРЧАНСКЕ ПЈЕШАДИЈСКЕ БРИГАДЕ

Редни број

Назив јединице

Број рањених

1.

Команда бригаде са приштапским јединицама

143

2.

1. пјешадијски батаљон- Осмаци

376

3.

2.пјешадијски батањон-Папраћа

60

4.

3.пјешадијски батаљон-Бишина

84

5.

4.пјешадијски батаљон-Каштијељ

115

6.

5.пјешадијски батаљон Трново

73

7.

УКУПАН БРОЈ РАЊЕНИХ

851

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.