Одлука о реализацији пројекта

На основи овлаштења, надлежости и права Управног одбора која произилазе из Статута Завичајног удружења Бирач–Дрина; члан 11, 12 и 13; Пројекта за одмор и рекреацију деце из ратом унесрећених породица; Одлуке Дирекције за сарадњу са дијаспором и Србима у региону да суфинансира пројекат;дана 24. о7. 2013 године на редовној седници Управног одбора Завичајног удружења Бирач-Дрина једногласно је усвојена

О Д Л У К А
о реализацији Пројекта за одмор и рекреацију деце из ратом унесрећених породица

1. Управни одбор Завичајног удружења Бирач – Дрина одлучио је да се избор деце која ће ићи на одмор изврши у Борачој организација Региона Бирча и Средњег Подриња а носиоц активности да буде општина Осмаци по следећим критеријима:
– Деца чи су родитењи били припадници Војске Републике Српске.
– Неко од чланова породице настрадао у рату (Деда, бака, стриц итд.) породица остала без имовине, избеглица и слично.
– У школи постиже добре резултате а у друштвеном живору узорно понашање.

2. Одмор и рекреацију организовати у Спортско рекреативном центру Адица у Ади у трајању од осам дана. Први дан искористити за обилазак Београда. Последњи дан исплнирати за обилазак Новог Сада. Носиоц осмодневног боравка деце у Ади биће Удружење Бораца Рата -90 из Аде са којима ће председник удружења сачинити и потписати уговор.
2. На одмор у одмаралиште Ада одабрати двадесетеро деце за која ће трошкове смештаја обезбедити Удрузење из додељених срестава од Канцеларије за сарадњу са Дијаспором и србима у регијону. Тачан број деце биће дефинисан на основу спремности скупштина општина да и саме суфинансира одређен број пансиона за децу. Пансијон износи 12500 динара дневно. Одмор траје 8. дана. Полазак из Осмака дана 16. 08. испланирати тако да се у Београд стигне до 10,00, У ресторан Игманац, где би био организован ручак и подела хунанитарне помоћи коју ће обезбедити Хуманитарно удружење Света Анастасија. Један оброк у Београду платити новчаним срествима која је доделила Канцеларија за сарадњу са дијаспором и Србима из удружења.
3. Општина Осмаци обезбедиће превоз, автобус са два возача и вођу пута, одговорно лице за ред, дисциплину и безбедност деце. Трошкове ових лица као и гориво за автобус сносиће Општина Осмаци.

4. Председник Удружења ће у циљу квалитетне организације и реализације ове одлуке са личним моторним возилом извршити извиђање Спортског центра Адица и договорити све детаље око реализације одмора, обићи општину Осмаци, и остале општине Бирча, организовати састанак са Начелником опстине, представницима борачке организације и основне школе, образложити циљеве рекреације и утицати на избор деце која одговарају критеријима које је поставило удружење и прихватила Канцеларија за сарадњу са дијаспором и србима из региона и за ту намену одобрила новчана средства. Једном, у току реализације одмора Председник удружења ће обићи камп и уверити се да се исти реализује по плану. За поменуте активности признаје се надокнада у висини трошкова за гориво по километар сату које уредно приказати на основу стварне километраже и техничких карактеристика о потрошњи моторног возила. Средства обезбедити из додељених средстава Канцеларије за сарадњу са дијаспором и србима у региону.
5. Поред одмора у кампу, купања и обуке у пливању испланирати и остале садржаје и спортске активности које камп нуди као и излете. Рекреацију почети 16.08. Први оброк у Ади по доласку у одмаралиште (вечера) организовати истог дана а последњи 24. 08. (ручак) после чега раздужити опрему која се користила у кампу и организовати повратак деце у Осмаке.У повратку обићи Нови Сад. Организацију обиласка новог сада организоваће подружница Новог Сад. За обилазак Новог Сада задужен је господин Светозар Андрицћ и Председник подружнице Новог Сада господин Чабрић.
6. Вођа пута ће направити план рада кампа. Сваки дан боравка испланирати од устајања до повечерја. Испланирати излет У Нови Сад у повратку са обиласком Тврђаве и спортског клуба Војводина. По завршетку одмора вођа пута ће сачинити писани извештај и доставити га Удружењу. Управни одбор ће на својој редовној седници по завршерку активности усвојити свој известај о реализацији ове одлуке и исти доставити Канцеларији за сарадњу са дијаспором и србима у региону.
7. За дочек и организацију боравка деце у Београду одговоран је господин Делић Анђелко изпред Удружењу.

Председник Управног одбора
Завичајног удружења Бирач-Дрина
Миленко Аврамовић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.